ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ A.E.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
& ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 21
ΤΗΛ: (0241) 27774   ΦΑΞ: (0241) 20696